Informationssökning - att hitta fakta
  • Vad är det du vill veta? Om du jobbar med t ex andra världskriget så kanske du inte vill veta ALLT om andra världskriget. Börja alltså med att fundera ut en eller flera sökfrågor. Det är ibland svårt att hitta en "lagom stor" fråga. Ta hjälp av din lärare eller bibliotekarie!
    Börja med att titta i en lärobok. Här får du en bra översikt. Oftast behöver man bekanta sig lite med ämnesområdet för att kunna söka vidare på ett effektivt sätt.

  • Slå upp i uppslagsverk eller sök på Ne.se eller Wikipedia. Med hjälp av dessa blir det lättare att hitta fler ord eller begrepp som du kan ha som sökord. Tänk på synonymer.

  • Kolla vilka faktaböcker som finns om ditt ämne. I mediateket/biblioteket finns skyltar som visar hur böckerna står. Sök i bibliotekskatalogen, fråga bibliotekarien eller din lärare.

  • Använd dina sökord och sök med exempelvis Google. Tänk på att om du kombinerar dina ord olika så kan du få olika resultat. Ibland kan citattecken " " behövas om orden ska hänga ihop som en mening.

  • Tänk på att du också kan hitta bra artiklar i tidningar och tidskrifter. Titta t ex i Illustrerad Vetenskap, Populär Historia eller National Geographic.

DATABASER

Nationalencyklopedin
Landguiden
alex författarlexikon
svenska djur
världens djur

LÄNKLISTOR

Länkskafferiet
Skolväskan
SO-rummet

SÖKMOTORER

Google
Yahoo
Yahoo news


Söka information


Saker att tänka på när du ska
göra ett eget arbete.


I klippet nedan får du tekniska söktips,
framförallt för Google.

Klippet nedan ger dig goda strategier
för informationssökning.


Grundskolan i Uddevalla, Kungsgatan 25-26, 451 81 Uddevalla

|

Tel: 0522-69 60 00

|

Uddevalla kommuns webbplats