Mallar
Arbetsgång för egna arbetenPDF (pdf, 60.6 kB)
Här finns en mall för hur du kan gå till väga när du ska arbeta självständigt med en uppgift.

Mall för inlämningsarbeteWord (word, 48.5 kB)
Här finns en mall för hur din inlämningsuppgift kan vara utformad - vilka delar som ska vara med och vad de olika delarna innebär.

Grundskolan i Uddevalla, Kungsgatan 25-26, 451 81 Uddevalla

|

Tel: 0522-69 60 00

|

Uddevalla kommuns webbplats